sửa laptop hà nội toàn quốc đầu tiên của nước này

FCC đã công bố chương trình đo lường băng thông rộng di động , Measuring Mobile America, dựa trên mô hình cho chương trình Broadband America của Ủy ban Truyền thông Liên bang. Theo báo cáo của FCC vào tháng 7, các nhà cung cấp dịch vụ băng rộng đang cung cấp tốc độ Internet nhanh hơn và các chỉ số băng thông chính xác hơn.

Một số nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn, bao gồm AT & T, Sprint, T-Mobile và Verizon, cũng như hiệp hội không dây CTIA, đang hợp tác với FCC trong chương trình mới này. FCC cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp mở để thảo luận về chương trình mới ngày 21 tháng 9, nơi mà nó cho biết họ hy vọng sẽ có sự tham gia của các bên liên quan khác, bao gồm cả cộng đồng nghiên cứu công cộng.

Chủ tịch FCC Julius Genachowski cho biết: “Chúng tôi biết từ kinh nghiệm: sự minh bạch về tốc độ băng thông rộng thúc đẩy tốc độ băng thông rộng.” Chương trình Broadband America đang diễn ra đã giúp cải thiện hiệu suất băng thông có dây. “Sáng kiến đo lường băng thông rộng di động mới của chúng tôi mở rộng chương trình cho điện thoại thông minh và các thiết bị không dây khác. Nó sẽ trao quyền cho người tiêu dùng và khuyến khích cải tiến các mạng di động và các chương trình, đem lại lợi ích cho hàng triệu người Mỹ”.

Trên trang web FCC, ủy ban đã giải thích rằng cuộc họp mở sẽ bao gồm các cuộc thảo luận với nhân viên của Văn phòng Kỹ thuật và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ và Các bên liên quan về các phương pháp kỹ thuật để thử nghiệm hiệu suất của dịch vụ Internet băng rộng di động, các cách tiếp cận khác nhau để thu thập và phân tích dữ liệu và các cân nhắc khác để kiểm tra hiệu suất băng thông rộng di động.
Một kinh nghiệm thu được trong chương trình Đo Broadband America đã chứng tỏ được giá trị làm việc với rất nhiều người tham gia, bao gồm cả ngành công nghiệp và cộng đồng nghiên cứu công cộng, về những thách thức kỹ thuật phức tạp liên quan đến đo lường và nghiên cứu băng thông rộng. “Như chương trình Đo băng thông rộng của Mỹ đã chứng minh, dữ liệu hiệu suất băng thông rộng được tạo ra bằng phương pháp thống kê âm thanh của chương trình cho phép so sánh và phân tích có giá trị đối với người tiêu dùng và thúc đẩy cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ.”

Báo cáo tháng 7, phản ánh dữ liệu thu thập được từ các nhà cung cấp băng thông rộng tham gia vào tháng 4 năm 2012, đã nhận thấy sự cải thiện đáng kể về tính chính xác của các nhà cung cấp băng thông rộng về hiệu năng và tốc độ và nhận được tốc độ băng thông rộng nhanh hơn. Báo cáo của FCC cho thấy tốc độ trung bình mà người tiêu dùng đăng ký gia tăng gần 30 phần trăm chỉ trong một năm. Trong khoảng thời gian đo cho báo cáo tháng 7 năm 2012, mức độ chính xác tốc độ tải xuống được quảng cáo đã tăng lên 96 phần trăm, tăng so với 87 phần trăm so với năm trước.

http://sualaptop.top/


Bài viết liên quan